Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Hillerstorps Schakt AB har ett ledningssystem och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och OHSAS 18001:2007. Certifikatet är utfärdat 2018-04-25. 

Kvalitet

Vi ska uppfylla de krav våra kunder och övriga intressenter ställer på vår verksamhet. Vi arbetar med ständiga förbättringar. 

Miljö

Vi ska uppfylla de miljölagar och andra krav som ställs på vår verksamhet. 

Arbetsmiljö

Vi vill att vår personal ska trivas, må bra och vara frisk så att vi kan leverera tjänster enligt våra högt ställda krav.  

Vi arbetar aktivt med att förebygga olyckor och skador på arbetsplatserna genom utbildning, skyddsronder och anpassade arbetsmiljöplaner.

Läs vår verksamhetspolicy i sin helhet här »