Länkar

 Ledningskollen.se  

Sveriges elnätbolag, TeliaSonera och Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas.  

Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring dina lokala ledningsägare.

Viktig information

Innan vi gräver ska du ta del av vår information om uppmärkning.

 Läs mer här

Se vår profilbroschyr 

 Klicka här


Se vår reklamfilm

 Klicka här


Tidningsreportage

 Land nr. 37/2009

 Boggi nr. 9/2009

 Finnvedsbostäders Angeläget nr. 2/2009


Adobe Reader

Du behöver ha Adobe Reader installerat

Hämta gratis här