Referenser markentreprenad

Se ett urval av våra utförda arbeten.

Klicka för större bild.

Urgrävning för utbyggnad av industri Plantering, kantsten och sjösten i rabatt Plattläggning, kantsten, gräsmatta Plattläggning, kantsten, gräsmatta Sättning av stenmur Sättning av stenmur Anslutning av kommunalt vatten Anslutning av kommunalt vatten Anslutning av kommunalt vatten Stensättning runt lyktstolpe Plattgångar, altan, rabatter och gräsmatta Plattgångar, altan, rabatter och gräsmatta Urgrävning för utbyggnad av industri Byte avloppsledning Snöröjning Snöröjning Sättning av handikappskylt Gång- och cykelväg Dränering Markarbete L-stöd Återställning av fjärrvärme Markarbete Grind Farthinder Markarbete Skylt Informationstavla Sättning av pålar Sättning av pålar Sättning av pålar Sättning av pålar Anläggning av rabatt Återställning av fjärrvärme Plattgångar, altan, rabatter och gräsmatta Läggning av gångplattor med skiffer Plattgångar, altan, rabatter och gräsmatta Läggning av kullersten Plattgångar, altan, rabatter och gräsmatta Plattgångar, altan, rabatter och gräsmatta Lekmiljö på förskola Lekmiljö på förskola Lekmiljö på förskola Lekmiljö på förskola Sättning av L-stöd, läggning av dagvatten och brunn L-stöd för rabatt Grävd damm Plattläggning Plattläggning, rabatter, belysning och flaggstänger Plattläggning, rabatter, belysning och flaggstänger