Våra tjänster - schaktning m.m.

TMA

Vi har TMA-bil med förare för uthyrning 

Kabelarbeten

 • Plöjning och grävning av kablar 
 • Planering och projektering av kabelarbeten
 • Röjning av ledningsgator 
 • Stolpbyten
 • Rasering av kabelstationer
 • Plöjning, schaktning och förläggning av kanalisation 

Energiarbeten

 • Jordvärmeanläggning 
 • Sjövärme 

Markentreprenader

 • Schaktning för byggnation 
 • Anläggning av skogsvägar 
 • Anläggning av gräsmattor  
 • Plattläggning och stensättning 
 • Trekammarbrunn 
 • Dränering 
 • Snöröjning och sandning 
 • och mycket mer!

Våra arbetsområden är sedan mitten av 80-talet tele- och elkabelgrävningar samt jordvärme sedan mitten av 70-talet.  
Vi utför alla förekommande arbeten med små maskiner för trädgårdar till stora anläggningar utmed vägar och byggnationer.

Vi håller hög kompetens med erfaren och seriös personal som har utbildning och erfarenhet som krävs för uppdragen.