Hillerstorps Schakt AB är ett entreprenadföretag med stor bredd.

Vi åtar oss arbeten inom kabel-, energi- och markentreprenader som till exempel anläggning och installation av jordvärme, läggning av kabel samt små och stora markentreprenader.

Kontakta oss

Tjänster

Våra tjänster

Vi utför alla förekommande arbeten med små maskiner för trädgårdar till stora anläggningar utmed vägar och byggnationer.

Vi håller hög kompetens med erfaren personal som har utbildning och erfarenhet som krävs för uppdragen.

Markentreprenader

 • Schaktning för byggnation
 • Schaktning för infrastruktur
 • Anläggning av skogsvägar
 • Anläggning av gräsmattor
 • Plattläggning och stensättning
 • Enskilda avlopp
 • Dränering
 • Snöröjning och sandning
 • och mycket mer

Kabelarbeten

 • Plöjning och grävning av kablar
 • Planering och projektering av kabelarbeten
 • Plöjning, schaktning och förläggning av kanalisation