Ledningssystem

Hillerstorps Schakt AB har ett ledningssystem och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och OHSAS 18001:2007.  


Policy

Hillerstorps Schakt utför entreprenadarbeten inom bygg och anläggning, samt utför kabel- och energiarbeten.

Intressenterna i vår verksamhet är kunder som privatpersoner, företag och kommuner. Ägare, anställda och deras familjer, leverantörer och underentreprenörer, samhället och dess medborgare, skolan samt kommuner och myndigheter i sin lagstiftande och reglerande roll, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och facket.

Intressenterna ställer krav på god kvalité i utfört arbete och ett aktivt miljö -och arbetsmiljöarbete. Särskilt inom skolan finns behov av praktik som samtidigt fyller en funktion för oss inför framtida rekrytering.

Grunden för vårt kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöarbete är vår strävan att bli ett ännu bättre företag. Med det mindre företagets fördelar kan vi genomföra såväl stora som små projekt samt erbjuda effektiva tilläggstjänster. Vi ska vara våra kunders förstaval genom att vara flexibla, effektiva, ha korta beslutsvägar och vara tillgängliga.


Kvalitet:

Vi ska utföra våra uppdrag inom överenskommen tidsram och till överenskommet pris.

  • Vi ska uppfylla de krav våra kunder och övriga intressenter ställer på vår verksamhet och vi ska arbeta med ständiga förbättringar.

Miljö:

  • Vi ska uppfylla de miljölagar och andra krav som ställs på vår verksamhet och vi ska arbeta med ständiga förbättringar
  • Vi åtar oss att skydda miljön, förhindra utsläpp och förebygga föroreningar.
  • Vi ska arbeta med att minska vårt behov av farliga kemikalier samt planera våra transporter för att minimera våra CO2-utsläpp.

Arbetsmiljö:

Vi vill att vår personal ska trivas, må bra och vara frisk så att vi kan leverera tjänster enligt våra högt ställda krav. I vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår följande;

  • Vi har personal som har utbildning inom BAS-U och BAS-P.
  • Vi arbetar aktivt med att förebygga olyckor och skador på arbetsplatserna genom utbildning, skyddsronder och anpassade arbetsmiljöplaner för våra anläggningsuppdrag.
  • Vi har en öppen kommunikation inom företaget som innebär att personalen alltid hålls informerad om vad som är på gång och därmed ökar engagemanget för arbetet.
  • Vi ska uppfylla de arbetsmiljölagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.