Hillerstorps Schakt AB är ett entreprenadföretag med stor bredd.

Vi åtar oss arbeten inom kabel-, energi- och markentreprenader som till exempel anläggning och installation av jordvärme, läggning av kabel samt små och stora markentreprenader.

Kontakta oss

Kvalitet, miljö & Arbetsmiljö

Ledningssystem

Hillerstorps Schakt AB har ett ledningssystem och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018.

Sveriges elnätbolag, TeliaSonera och Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas.

Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring dina lokala ledningsägare.